26.6 C
București
13 iunie 2024
econtext.ro
ȘTIRI

Ce prevede proiectul de descentralizare propus de Dragnea

Proiectul de descentralizare al vicepremierului Liviu Dragnea prevede re organizari in domeniile transporturilor, agriculturii, culturii, turismului, invatamantului preuniversitar, muncii, mediului, pescuitului, sanatatii si sportului.

Modificarile legislative propuse vizeaza descentralizarea competentelor de la nivel central la nivel local, prin infiintarea unor structuri in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale si reorganizarea unora dintre serviciile publice deconcentrate ale ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

Agricultura

In domeniul agriculturii, este preconizata infiintarea Directiilor agricole judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in subordinea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin reorganizarea directiilor pentru agricultura judetene, a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene, a caselor agronomului, a camerelor agricole din subordinea consiliilor judetene. Exceptie fac unitatile fitosanitare, elementele patrimoniale si personalul aferent, care se preiau de catre Autoritatea Nationala Fitosanitara, precum si activitatile de inspectie, de verificare si de control, care se predau Directiei de Inspectii, Verificare si Control in Agricultura din cadrul Ministerului Agriculturii si constituie Serviciul de Inspectii, Verificare si Control in Agricultura.

Directiile agricole judetene ar urma sa exercite competentele de implementare a politicilor nationale privind agricultura si dezvoltarea rurala, preluate de la directiile pentru agricultura judetene si de la oficiile de studii pedologice si agrochimice, competentele exercitate de casele agronomului, precum si competentele exercitate de actualele camere agricole aflate in subordinea consiliilor judetene.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ar urma sa asigure indrumarea si controlul pe domeniul specific de activitate al directiilor agricole judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Cultura

In domeniul culturii, in aceasta varianta de lucru este prevazuta infiintarea, in subordinea consiliilor judetene, respectiv a CGMB, a directiilor judetene pentru cultura si patrimoniu, respectiv a Municipiului Bucuresti, prin reorganizarea directiilor judetene pentru cultura, respectiv a Municipiului Bucuresti si preluarea tuturor competentelor exercitate de acestea din urma, cu exceptia celor ce deriva din exercitarea functiilor de inspectie si control. Ministerul Culturii ar urma sa asigure indrumarea si controlul pe domeniul specific de activitate al directiei judetene pentru cultura si patrimoniu, din cadrul consiliilor judetene si al CGMB.

Directiile judetene pentru cultura si patrimoniu, respectiv a municipiului Bucuresti ar urma sa exercite atributii legate de: intocmirea bazei de date privind patrimoniul cultural, inregistrarea cererilor de clasare a bunurilor culturale mobile detinute de institutii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum si de persoane fizice, avizarea concesionarii, darii in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica sau inchirierii monumentelor istorice proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, a interventiilor asupra monumentelor istorice aflate in domeniul public sau privat al comunei, orasului, municipiului, judetului sau in proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice aflate pe teritoriul judetului, a clasarii si declasarii monumentelor istorice aflate in domeniul public sau privat al comunei, orasului, municipiului sau judetului, a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea si reglementarea construirii zonelor de protectie a monumentelor istorice indiferent de clasa sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice indiferent de clasa, aflate in domeniul public sau privat al comunei, orasului, municipiului sau in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul judetului, a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea si reglementarea construirii zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate aflate pe teritoriul judetului.

De asemenea, aceasta varianta de proiect de act normativ propune ca salile si gradinile de spectacol cinematografic, libere de sarcini, aflate atat in domeniul public cat si in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Romania-Film”, impreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, sa treaca in administrarea consiliilor locale si a sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
Cu privire la imobilele, altele decat salile si gradinile de spectacol cinematografic, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Romania-film”, acestea ar urma sa treaca in administrarea consiliilor locale.

Turism

In domeniul turismului, este mentionata preluarea unor competente care vizeaza emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, precum si autorizarea si clasificarea in turism, exercitate in prezent de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, aflata in subordinea Ministerului Economiei, de catre consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti: autorizarea functionarii de pensiuni, activitatea ghizilor de turism, centrelor de informare si promovare turistica, structurilor de primire turistica si a unitatilor de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice si clasificarea structurilor de primire turistica.

De asemenea, este preconizat transferul urmatoarelor competente catre nivelul consiliilor judetene: acordarea avizului de specialitate pentru documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente, pentru documentatii tehnice privind amplasamentul, conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatie turistica, pentru documentatii privind functionalitatea specifica a constructiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrarilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrari care modifica functia turistica a acestora si pentru documentatii privind constructiile ce urmeaza a fi modificate structural si functional in scopul primirii unei functionalitati cu profil turistic.

Invatamant

In domeniul invatamantului preuniversitar, este mentionata in varianta de lucru a proiectului preluarea competentelor privind organizarea retelei scolare pentru invatamantul profesional si tehnic de catre consiliile judetene, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Totodata, ar urma sa se reorganizeaza palatele, cluburile copiilor si cluburile sportive scolare, prin transferul acestora din subordinea Ministerului Educatiei Nationale in subordinea consiliilor locale.

Munca

In domeniul muncii, varianata de lucru a proiectului prevede reorganizarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene prin preluarea tuturor competentelor, cu exceptia celor de inspectie si control, de catre Agentiile Judetene pentru Prestatii Sociale respectiv a municipiului Bucuresti, in subordinea consiliilor judetene si in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Competentele ce vizeaza inspectia si controlul, urmeaza a fi exercitate in continuare de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Sanatate

Legat de domeniul sanatatii, este mentionata reorganizarea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, a institutiilor aflate in subordinea lor (unitatile finantate integral din venituri proprii si din contractele incheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale, ambulatoriile de specialitate, centrele judetene de aparatura medicala) din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Autoritatile administratiei publice judetene ar urma sa indeplineasca astfel competente privind punerea in aplicare a politicii si programelor nationale de sanatate publica pe plan local, identificarea problemelor locale prioritare de sanatate publica, coordonarea unitatilor sanitare aflate in reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile prevazute in Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, evaluarea modului de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice, monitorizarea aplicarii normelor de functionare a unitatilor medicale si farmaceutice, indiferent de forma de organizare si propunerea de masuri in caz de neconformitate, evaluarea resursele umane de la nivelul asistentei medicale in relatie cu nevoile comunitare identificate prin actiuni specifice, urmarirea aplicarii criteriilor referitoare la calitatea serviciilor medicale, asigurarea dotarii cu echipamente si aparatura medicala, asigurarea furnizarii de servicii medicale in spitalele judetene.

Tineret si sport

In domeniul sportului si tineretului, directiile judetene pentru sport si tineret si a municipiului Bucuresti, din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului in subordinea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ar urma sa se reorganizeze ca servicii publice de interes judetean.

Sub aspect metodologic, coordonarea activitatilor Directiilor judetene pentru sport si tineret ar urma sa se asigure, potrivit variantei de proiect, de catre structuri de specialitate din cadrul Ministerul Tineretului si Sportului, potrivit atributiilor si competentelor Ministerului Tineretului si Sportului.

Unitatile administrativ-teritoriale ar urma sa preia dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile aflate in domeniul public al statului, aflate in administrarea structurilor supuse reorganizarii conform dispozitiilor prezentului act normativ. Astfel, ar urma sa fie preluat dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile care deservesc taberele scolare, centrele de agrement, bazele sportive, cluburile sportive si casele de cultura ale studentilor.

Transporturi

Privitor la domeniul transporturilor, in varianta de proiect este prevazut ca Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. din subordinea Ministerului Transporturilor sa se reorganizeze in subordinea si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Dreptul de administrare a infrastructurii portuare ar urma sa se preia de la Compania Nationala “Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” S.A. – Giurgiu de catre consiliile locale din judetele in care acestea se afla, respectiv Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Giurgiu si Calarasi.
De asemenea, dreptul de administrare a infrastructurii portuare ar urma sa se preia de la Compania Nationala “Administratia Porturilor Dunarii Maritime” S.A. – Galati de catre consiliile locale din judetele in care acestea se afla, respectiv Galati, Tulcea si Constanta.

Aplicarea masurilor de descentralizare ar implica modificarea legislatiei primare aferente fiecarui domeniu supus descentralizarii si, implicit, a prevederilor Legii – cadru 195/2006 a descentralizarii.

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor ar urma sa exercite noi competente exclusive: administrarea plajelor turistice maritime si fluviale, ale raurilor, paraurilor si ale lacurilor de acumulare, ocuparea fortei de munca la nivel local, administrarea unitatilor sportive si de tineret, a taberelor scolare, centrelor de agrement, caselor de cultura ale studentilor, precum si a cluburilor sportive de la nivel local, dezvoltarea si promovarea turistica, organizarea si desfasurarea activitatilor educative extrascolare/de tip nonformal prin cluburile copiilor, administrarea porturilor fluviale.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ar urma sa propuna Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative care reglementeaza domeniul acestora de competenta, precum si cele care vizeaza organizarea si functionarea lor in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Personalul angajat in cadrul structurilor supuse reorganizarii ar urma sa fie preluat de catre consiliile judetene/Consiliul General al municipiului Bucuresti sau dupa caz, de catre consiliile locale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pastrandu-si drepturile salariale avute.

Totodata, in varianta de proiect se propune ca autoritatile administratiei publice locale sa preia dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica a statului aflate in administrarea structurilor supuse reorganizarii.

https://econtext.ro/eveniment–2/social/ce-prevede-proiectul-de-descentralizare-propus-de-dragnea.html

Related posts

Rusia va fi lovită de rachete. Avertismentul lansat de un înalt oficial de la Kiev

econtext

Zelenski îi transmite lui Putin că nu va lăsa niciun oraș sub ocupație rusă

econtext

Putin recunoaște eșecurile militare, dar continuă războiul

econtext

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

youth2015 wordsmatter2012 shesthefest wmxs888888 cemeterbaik kosip ojosverdesediciones cequelejourdoitalanuit impresionesmias vrdoorperu referencedrugstores cutepics gospelconnoisseur blesstube peveroweb randomoverload couleurfrance cemeqiuqiu msnsmileys mycoolpix